Här gäller samma som hemma i Sverige. Även om man parkerar i garage eller på bevakad parkering så är det inte lämpligt att lämna saker kvar i bilen. Tillfället gör ju, som bekant, tjuven. De flesta försäkringar täcker inte heller sådana stölder.