Reglerna runt detta varierar från hotell till hotell, kontrollera därför med oss vad som gäller just i Ert fall.